Závěrečné práce

Flower Tower

Bc. Marek Jedlička

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

KAŽDÁ BUDOVA V PRŮBĚHU SVÉ EXISTENCE, OD POČÁTKU VÝSTAVBY AŽ DO KONCE SVÉ ŽIVOTNOSTI, PŮSOBÍ Z HLEDISKA TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE A ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI, JAKO  ZÁTĚŽ PRO SVÉ OKOLÍ A VZHLEDEM K NARŮSTAJÍCÍMU TRENDU VE STAVEBNICTVÍ, JE TŘEBA HLEDAT NOVÉ ZPŮSOBY JAK TUTO ZÁTĚŽ SNÍŽIT VYUŽITÍM OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE A POUŽITÍM JEDNODUŠEJI  RECYKLOVATELNÝCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ VE VÝSTAVBĚ. NÍZKOENERGETICKÉ STAVBY JSOU ČÍM DÁL ČASTĚJI VYUŽÍVANÉ  PRO STAVBY MALÝCH MĚŘÍTEK JAKO JSOU NAPŘÍKLAD  STAVBY PRO  BYDLENÍ , NICMÉNĚ V MĚŘÍTKU OBČANSKÝCH STAVEB JSOU TATO ŘEŠENÍ HŮŘE PROSADITELNÁ A VYUŽÍVANÁ. PRO SVOU PRÁCI JSEM SI ZVOLIL ZADÁNÍ SOUTĚŽE NA TAICHUNGSKOU VĚŽ, JEŽ MÁ BÝT REPREZENTATIVNÍM SYMBOLEM MĚSTA,  NA BÝVALÉM LETIŠTI, KTERÉ SE BUDE REVITA LIZOVAT  NA MĚSTSKÝ PARK S PROMENÁDOU A ČÁSTEČNĚ URBANIZOVAT KOMERČNÍMI A OBYTNÝMI FUNKCMI.  VZHLEDEM K OKOLINÍMU TERÉNU JE SOUČÁSTÍ PODMÍNEK I VÝŠKA STAVBY, KTERÁ MÁ PŘESAHOVAT VRCHOLKY OKOLNÍCH HOR  (380 m.n.m.) TAK, ABY UMOŽŇOVALA VÝHLED JAK NA MOŘE, TAK I DO VNITROZEMÍ. DALŠÍ PODMÍNKOU ZADÁNÍ, KROMĚ VYHLÍDKOVÉHO BODU, JSOU PROVOZY MUZEA MĚSTA TAICHUNG A TELEKOMUNIKACÍ.   ROZHODL JSEM SE VYUŽÍT VÝŠKU STAVBY PRO ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ ENERGIE VYUŽITÍM KOMÍNOVÉHO EFEKTU (VYUŽÍVANÉHO HLAVNĚ V SOLÁRNÍCH ELEKTRÁRNÁCH), POUŽITÍM TECHNOLOGIÍ PRO ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA , PŘIROZENÉHO ODVĚTRÁNÍ A NÁVRHEM KONSTRUKCE  Z OCELOVÝCH PRVKŮ PRO SNÍŽENÍ CELKOVÉHO ENERGETICKÉHO DOPADU STAVBY NA SVÉ OKOLÍ.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.