Závěrečné práce

Solid Palmovka

Částečková Tereza

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Řešeným projektem je budova s názvem Solid, která se nachází v nově vznikající městské čtvrti na území dnešní Palmovky. Solid je typ stavby, která je založená na dlouhé životnosti a udržitelnosti. Vnější konstrukce budovy se chová jako univerzální skořepina skrývající flexibilní život uvnitř domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.