Závěrečné práce

Proměna sídliště v Kolíně

Bc. Jitka Molnárová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se soustředí na prostorové problémy sídlištních struktur, které dělí podle různých měřítek na problémy na úrovni města, lokality, bloku, domu a bytu. Analýza prostorových problémů sídlištní zástavby na několika měřítkových úrovních umožňuje rozklíčovat jejich vzájemné souvislosti a navrhnout strategie, které tyto problémy dlouhodobě řeší. Návrh je aplikací těchto strategií na konkrétní lokalitu centrální části sídliště v Kolíně a na jeden z typových domů nacházející se v daném území. Práce se snaží prověřit možnost přistupovat k revitalizačním projektům jako k návrhu procesu koordinace různých aspektů v různých měřítkových úrovních; tedy k návrhu postupné proměny spíše než jako k návrhu definitivního řešení.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.