Závěrečné práce

Nové formy bydlení

Bc. Eva Fojtů

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu bylo navrhnout komunitní bydlení v těsné vzdálenosti hlavního města, které by bylo protikladem k tzv. satelitním městečkům. Bydlení založené na dobrých sousedských vztazích, kdy se obyvatelé neodvracejí od dění kolem vlastního domova a neuzavírají se do oplocených zahrad, ale naopak se snaží všechno dění soustředit do společných aktivit, které se odehrávají, jak ve společném domě, tak na rozlehlé zahradě, která slouží k rekreaci, ale také k pěstování zeleniny a chovu hospodářských zvířat.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.