Závěrečné práce

Valašské Meziříčí - regenerace centra

Bc. Anna Dufková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Dostavba vnějšího prstence kolem historického jádra v kontextu hodnot tohoto území, řeky, veřejných budov. Cílem projektu je vytvoření urbánní struktury a zpracování otázky limitujících dopravních staveb. Pro přiblížení charakteru veřejného prostoru a atmosféry jsou zpracovány zoomy na vybraná místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.