Závěrečné práce

Pražská sídliště jako moderní vrstva metropole

Bc. Kateřina Frejlachová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Jak pracovat se sídlišti? Hledání podstaty a posilování identity pražských sídlišť jako nástroj k jejich důstojnému zapojení do struktury velkoměsta. Princip přístupu je ilustrován a prověřován na konkrétním návrhu revitalizace vnitřního prostředí sídliště Bohnice. Cílem projektu je naplnit ideu bydlení v zeleni s respektováním původních modernistických východisek a s reflektováním současných poznatků a potřeb v souvislosti s využíváním veřejného prostoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.