Závěrečné práce

Písek - město na řece, revitalizace nábřeží a přítoků

Bc. Martin Křenek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá revitalizací nábřeží řeky Otavy a jejích přítoků Jiherského a Mehelnického potoka. Tématem k řešení je vytváření vhodných forem urbánních struktur a veřejných prostorů a dotváření krajinné struktury města. Hledání a nalezení pevného vztahu mezi řekou a městem. Vznikají území se silnou identitou ve vztahu k řece, potokům a krajině.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.