Závěrečné práce

Bohdalec: transformace vnitřní periferie

Bc. Lukáš Makovský

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

V tomto projektu se zabývám transformací území Bohdalce a Slatin, které bylo dlouho v ústranní zájmu a kumulací neměstských zásahů se stalo rozsáhlou bariérou v rozvoji jihovýchodní hrany kompaktního města. Ve svém projektu se snažím z této bariéry vytvořit naopak spojení novou autonomní čtvrtí, která do území přinese nové vazby a příležitosti, čímž posílí postavení okolních čtvrtí na Praze X.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.