Vláda nedoporučuje českým občanům cesty do zahraničí a vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Podrobnosti zde

Diplomové práce

Ortenovo náměstí

Bc. Aneta Peckelová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Ortenovo náměstí je přirozeným centrem Dolních Holešovic. Má velký potenciál stát se jedním z nejvýznamnějších veřejných prostranství této nově se rozvíjející pražské čtvrti, která dosud postrádá důstojné veřejné prostranství – náměstí. Současným problémem Ortenova náměstí je ale negativní vliv průjezdné automobilové dopravy a zároveň je zde soustředěna jedna z největších drogových scén v Praze, k čemuž se připojují další sociálně patologické jevy, zejména bezdomovectví.Tématem projektu je revitalizace Ortenova náměstí. Cílem je navrhnout do prostoru náměstí takové architektonické a urbanistické zásahy, aby se mohlo postupně proměnit v kvalitní a pro všechny uživatele atraktivní městský veřejný prostor. Náměstí, které je místem pro setkávání. Prostorem, který vybízí k trávení volného času. Dát místu jasný, zapamatovatelný charakter, image. Zpřehlednit území a tím zjednodušit jeho kontrolu a přispět ke snížení kriminality. Užívat a obývat náměstí s pocitem bezpečí v jakoukoliv denní i noční dobu. Proto je navrženo zmenšení měřítka náměstí jeho dostavbou a jasná hierarchizace jednotlivých prostorů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.