Diplomové práce

Židovské muzeum v Košicích

Bc. Katarína Vargovčíková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Objekt múzea na Sennom trhu v Košiciach tvorí "zárez" v obraze mesta. Pozemok sa nachádza na spojnici územia bývalého getta s územím historickej časti mesta, kde sa zachovali stavby spojené s životom Židov v Košiciach. Téma skrytá pod povrchom je doslova ukrytá do dvoch podzemných podlaží. Na povrch vystupuje vstupné foyer s kaviarňou a vzdelávacím centrom a taktiež objekt  predstavujúci Holocaust, ktorý prestupuje cez obe poschodia expozícií. Objekt Holocaustu sa spája s hlavným objektom lávkou, ktorá prepojuje pochodzie strechy oboch objektov. Cieľom projektu bolo vytvoriť pre Košice dôstojné miesto na osvetu a pripomínanie si dôležitej časti ich histórie.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.