Závěrečné práce

Letenské náměstí

Bc. Anna Schneiderová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt řeší otázku zastavitelnosti Letenského náměstí jinou budovou v případě neexistence Billy. Předcházela mu polemika, do jaké míry zde má být volný veřejný prostor versus zastavěná plocha – a zejména, jakou funkci má případně nově navrhovaná stavba skýtat. Řešením je budova chránící náměstí od ruchu Veletržní ulice a rozšiřující jeho prostor do svých interiérů, podtrhující městotvornou funkci spojnice Strossmayerovo – Letenské náměstí a nabízející své služby nejširší veřejnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.