Závěrečné práce

DOSTAVBA MĚSTSKÉHO OBYTNÉHO BLOKU, pRAHA 8 - BOHNICE

Seminog Kristina

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh dostavby městského obytného bloku na Praze 8, který je vymezen v rámci sídliště Bohnice a okolí budoucí stanice tramvajové trati. Cílem práce bylo navrhnout dostavbu a možná řešení obytného bloku, který využije potenciál místa a zároveň vyřeší problémy na sídlišti. V rámci diplomové práce se klade důraz na řešení nájemního bydlení ve třech standardech, kde každý si najde byt podle sebe. Jedním z důležitých aspektů této práce je snaha o propojení různých sociálních skupin, funkcí a navržených hmot do jednoho celku. Diplomová práce také obsahuje způsoby řešení problému s nedostatkem parkovacích ploch, nedostatkem ploch určených k nájemnímu bydleni a ploch aktivního parteru. V neposlední řádě stojí za zmínku, že se návrh zabývá podpořením veřejných prostranstvích a revitalizace stávajících budov a vnitrobloku.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.