Závěrečné práce

DOMOV PRO SENIORY, LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Blana Ján

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh domu určeného pro seniory, který se nachází v Liptovském Mikuláši. Cílem projektu je vytvořit klidné a bezpečné místo pro bydlení nesoběstačných, ale aj soběstačných seniorů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.