Závěrečné práce

ČESKÝ PARLAMENT BUDOUCNOSTI

Burger Adam

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Téma práce je projekt novej budovy parlamentu pre Českú republiku s umiestnením na západnom konci Letenskej pláne. Projekt takto nadväzuje na úvahy z 20. storočia o využití lokality práve pre tento účel. Návrh pozostáva z priestorov určených pre potreby demokratického dvojkomorového zákonodarného zboru, ale zároveň dáva dôraz na polyfunkčnosť, a prepája túto tradičnú inštitúciu s potrebami verejnosti a návštevníkov lokality.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.