Závěrečné práce

SMRČÍ DVŮR REVITALIZACE

Novotná Barbora

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Ocenění

Anotace

Hledala jsem téma, které by mělo blízko k přírodě, nějakým způsobem z ní vycházelo a dalo by se na něj navázat. Soubor hospodářských dvorů tepelského kláštera se tak stal ideální odpovědí na moje hledání. V analytické části se zabývám historií zemědělství, vývojem typologie hospodářských staveb a dále pak Klášterem Teplá a jeho hospodářskými dvory. Pro následnou návrhovou část jsem si vybrala jeden ze sedmi dvorů, Smrčí dvůr, a vyústěním předdiplomního semináře bylo nalezení nové vhodné funkce pro takto specifický typ stavby na krásném, izolovaném místě. Do Smrčího dvora navrhuji terapeutickou komunitu s menším hospodářstvím, převedeným do současné podoby zemědělství.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.