Závěrečné práce

Rodinná ekofarma s ubytovacím zařízením v Novohradských horách

Bc. Martin Hajný

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Prototyp novodobého statku v zaniklé a znovu osidlované příhraniční obci, paradoxně nazývané Pohoří na Šumavě, v PP Novohradské hory. Cílem bylo především hledání architektonického výrazu s odkazem na tradici rurálního stavitelství a současného novotvaru. Soběstačnost se objevuje jak v nenapojení na inženýrské sítě, tak v živočišné a rostlinné produkci farmy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.