Závěrečné práce

Pražská úbočí

Bc. Daniel Domín

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt analyzuje současný stav pražských úbočí a jejich vliv na vývoj města a představuje koncepci způsobu zacházení s nimi. Celková koncepce je založena na významu úbočí ve vztahu města a krajiny.  V druhé části se práce zaměřuje na území Vysočanské kotliny a předkládá návrhy řešení čtyř konkrétních míst. Úbočí se stávají krajinným prostorem vstupujícím do města s možností kontinuální prostupnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.