Závěrečné práce

Rozvoj obce Stračí

Bc. Dominika Otevřelová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem práce je studie urbanistického rozvoje obce Stračí. Návrh posiluje stávající strukturu vesnice a předchází tak jejímu chátrání. Nové rozvojové plochy doplňují a upevňují stávající lokality, návrh nepočítá s masivním rozvojem vesnice do krajiny. Dále se práce zabývá hledáním vhodné typologie pro individuální zástavbu v rostlé vesnici. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.