Vláda nedoporučuje českým občanům cesty do zahraničí a vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Podrobnosti zde

Diplomové práce

Rozvoj obce Stračí

Bc. Dominika Otevřelová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem práce je studie urbanistického rozvoje obce Stračí. Návrh posiluje stávající strukturu vesnice a předchází tak jejímu chátrání. Nové rozvojové plochy doplňují a upevňují stávající lokality, návrh nepočítá s masivním rozvojem vesnice do krajiny. Dále se práce zabývá hledáním vhodné typologie pro individuální zástavbu v rostlé vesnici. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.