Diplomové práce

Pobytové a odlehčovací centrum pro osoby s Parkinsonovou chorobou

Bc. Aneta Zadáková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

 Cílem diplomové práce je návrh pobytového a odlehčovacího centra pro osoby s Parkinsonovou chorobou. Pozemek je situován uprostřed historické zástavby na Malé Straně, v těsném kontaktu se Strahovskou zahradou. Díky své unikátní poloze by měla stavba citlivě reagovat na stávající urbanismus a zároveň plně využít krásných výhledů do okolí.       Hlavní náplní centra je poskytnout širokou škálu rehabilitačních a terapeutických služeb jak pro ubytované osoby, tak i ambulantně pro pacienty z okolí. Celý areál centra se skládá ze dvou funkčně rozdílných částí. První objekt,  zakončující stávající uliční řadu, obsahuje veřejnou část pro návštěvníky, terapie a rehabilitace. Ve druhé budově, v podzemí propojené s rehabilitacemi, se nachází pobytové centrum pro pacienty.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.