Závěrečné práce

Institut antikomunismu

Bc. Kristýna Zámostná

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh společenského a vzdělávacího centra na parcele v křížení ulic Bělohorská a Patočkova v Praze 6 na Břevnově spolu se zkvalitněním veřejného prostoru. Součástí je úvaha o smyslu a potřebě institutu pro naši společnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.