Diplomové práce

Institut antikomunismu

Bc. Kristýna Zámostná

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je návrh společenského a vzdělávacího centra na parcele v křížení ulic Bělohorská a Patočkova v Praze 6 na Břevnově spolu se zkvalitněním veřejného prostoru. Součástí je úvaha o smyslu a potřebě institutu pro naši společnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.