Závěrečné práce

Čtvercáky Josefov

Pecnová Markéta

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Projekt adaptace bývalých kasáren na polyfunkční dům (bydlení, služby, sport), s přístavbou tělocvičny. Myšlenkou projektu je oživit pevnostní město Josefov znovuzapojením "Čtvercáků" (čtvercová kasárna) do struktury města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.