Závěrečné práce

Urbanistická koncepce města Nepomuk

Bc. Eliška Korčáková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Urbanistická koncepce města Nepomuk – (malo)město a krajina Předmětem návrhu diplomové práce je urbanistická koncepce města Nepomuk se zaměřením na vztah sídla a krajiny. Práce se zabývá současným tématem hledání vztahu města (člověka) ke krajině. V měřítku krajiny je hlavním motivem prostupnost–systém linií a míst, navázání na historické stopy. V měřítku města je to revize stávající struktury (blokové, sídlištní), určení míst pro novou zástavbu uvnitř města jako alternativa plošnému rozpínání , vymezení sítě veřejných prostor jako místa pro život obce a zelené infrastruktury jako protiváhy kamenné sítě veřejných prostor. Cílem diplomové práce je zvýšení kvality obytného prostředí skrze zlepšení vztahu města a krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.