Závěrečné práce

Urbanistická koncepce města Nepomuk

Bc. Kateřina Tomášková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem návrhu diplomové práce je urbanistická koncepce města Nepomuk se zaměřením na děje ve městě. Práce se zabývá tématem života na maloměstě a tím, jak využít stávající nalezené děje města pro návrh veřejného prostoru, jak v měřítku celé urbanistické koncepce, tak v měřítku M1:1000 u konkrétních míst. Cílem diplomové práce je zachování a posílení stávajících dějů maloměsta.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.