Diplomové práce

Doplnění městské struktury Vršovická - Petrohradská

Bc. Lenka Šatná

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomní projekt se zabývá tématem městské struktury, na pomezí stabilní zástavby a městské divočiny - okolí Botiče. Obydlení břehu Botiče je klíčovým tématem, nově navržený městský blok pak odpovědí na okolní strukturu pražských Vršovic.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.