S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Diplomové práce

Rekreačně výukové centrum u jezera Milada

Bc. Zuzana Reslová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je návrh rekreačně výukového centra pro děti a mladistvé, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením z důvodu absence vzdělání či pracovních návyků. Princip centra spočívá v dočasném ubytování účastníků a následném vedení k zodpovědnosti a pracovním návykům. Je zde navrženo několik pracovních pozic, kde se pod vedením odborných pracovníků budou učit určitému oboru. Centrum může sloužit také jako relaxační centrum pro osoby se zdravotním postižením. Dále je tu prostor pro konání veřejných akcí – trhů, jarmarků. Projekt se nachází v Ústeckém kraji u jezera Milada, jenž vzniklo hydrickou rekultivací bývalého hnědouhelného lomu. 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.