Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Rekonstrukce a dostavba Obecního dvora v Praze

Bc. Markéta Bílá

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Projekt se zabývá rekonstrukcí a dostavbou architektonicky cenného areálu umístěného v lokalitě Starého Města pražského – čtvrť Josefov. Areál, skládající se z několika hospodářských budov ze 17. a 19. století, je postaven v barokním a klasicistním stylu, s dochovanými gotickými prvky. Dvůr je znám z literárních románů Jaroslava Foglara s tématikou Stínadel. Jak už název (Obecnídvůr) napovídá, areál plnil funkci hospodářského zázemí. V průběhu času nacházel dvůr různá využití – ustájení koní, skladování sena a uhlí, shromažďování požárních hlídek, stanice hasičů, aj. Ve 20. století význam Obecního dvora pomalu upadá. Řešený návrh by měl zajistit nové využití celého komplexu a pojmout soubor budov jako Volnočasové centrum Obecní dvůr s galerií a kavárnou, která bude umístěna v nově vystavěném objektu v proluce směrem do ulice U Milosrdných.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.