Diplomové práce

HUB Teplice

Bc. Petr Kašpar

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Téma diplomové práce se týká návrhu budovy pro coworkingové centrum, pobočku městské knihovny a kavárnu v místě Mírového náměstí. Důraz je kladen na citlivé zasazení do kontextu místa. Součástí práce je i řešení okolního parku, jeho vazbu na navrhovanou budovu i funkci v kontextu města.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.