Diplomové práce

Habitat v oáze Siwa

Bc. Jakub Fišera

Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je vytvořit obytnou krajinu pro kočovné kmeny saharské Afriky bez nutnosti importovat stavební techniky a návyky a styl architektury vyspělých zemí a zachovat tak život na který jsou nomádi zvyklý. 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.