Diplomové práce

MRAKODRAP 3.0, LEXINGTON AV. 610, NY

Ondřej Tomšů

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh výškové budovy na Manhattanu v NYC. Zohledňující lokální předpisy a se zaměřením na experimentální pojetí konstrukce.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.