Diplomové práce

DANJIANG BRIDGE

Miroslav Hlava

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se zabývá návrhem mostu Danjiang v ústí řeky Tamsui, spojující městské části Tamsui a Bali, které se nacházejí v severozápadní části města Tchaj-pej. Cílem řešení je most, který s využitím principu adaptivních konstrukcí šetrně zachází s využitím stavebního materiálu a energií.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.