Diplomové práce

HABITAT V OÁZE SIWA. EGYPT

Jakub Fišera

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem projektu je vytvořit obytnou krajinu pro kočovné kmeny saharské Afriky. Projekt je umístěn v Egyptské oáze Siwa, kde slouží jako záchytný bod důležité křižovatce Saharských cest. Hlavní Objekt vytváří s okolní krajinou a s klimatickými vlivy symbiotické prostředí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.