Diplomové práce

KULTURNÍ STAVBA VE VYSOČANECH

Diana Švec-Billá

Architektura a urbanismus

Anotace

Předmětem této diplomové práce je konverze industriální haly v pražských Vysočanech na občanskou stavbu. Stavba se nachází v areálu bývalé továrny Praga, který je v současnosti zchátralý a majitelé ho plánují proměnit v art district. Za téma pro konverzi haly jsem si vybrala umění nových médií, protože to je něco, co by v art districtu, žijícím v přítomnosti nemělo chybět. Konečný výsledek je avšak spíše platforma pro kulturní činnosti, kde se funkce/obsah jednotek stále dokáže proměňovat v čase, dokáže reagovat na poptávku a potřeby okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.