Diplomové práce

KONVERZE ŽELEZNIČNÍCH BROWNFIELDS - KONTINUÁLNÍ LINIOVÝ PARK VRŠOVICE

Marie Janíčková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.