Diplomové práce

Přestavba sladovny Nuselského pivovaru na budovu školy umění a designu

Irina Krymouskay

Architektura a urbanismus

Anotace

Budova školy umění a designu je přestavbou sladovny bývalého Nuselského pivovaru, která se nachází v ulici Křesomyslova. Z východní strany do objektu přiléhá další část pivovaru, která s provozem školy není propojená. Zrekonstruovaný objekt nabízí nové prostory pro výuku a taky je otevřený pro veřejnost: galerie a kavárna jsou přístupné pro návštěvníky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.