Diplomové práce

Vinařství

Jana Sedlická

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Vinařský provozní objekt je umístěn pod Leskounský vrch u Olbramovic a disponuje prostory pro skladování, degustaci vína, přespání a doplňkové činnosti. Využívá svažitý terén k částečnému zapuštění stavby. Degustační a návštěvnické prostory v prvním nadzemním podlaží jsou orientovány k jihu, víno se sváží ze severu. Jižní stěny obíhá ochoz teras vytvářející pobytový meziprostor, který zachytává sluneční paprsky a zamezuje přehřívání interiéru. Centrem vinařství je převýšená tanková hala obklopená pochozí galerií umožňující návštěvníkům přímý kontakt s výrobou. Osvětlena je světlíky s fotovoltaickými články. Mottem stavby je soulad s okolím, využití přírodních materiálů a místních zdrojů k ekologickému provozu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.