Diplomové práce

Vinařství

Adéla Hajšmanová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Vinařství je navrženo na úpatí vrchu Leskoun poblíž obce Olbramovice v Jihomoravském kraji. Budova obsahuje výrobní prostory vinařského provozu a reprezentační prostory pro degustaci a prodej vína. Objekt má jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.