Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Diplomové práce

Vinařství

Adéla Hajšmanová

Architektura a urbanismus

Anotace

Vinařství je navrženo na úpatí vrchu Leskoun poblíž obce Olbramovice v Jihomoravském kraji. Budova obsahuje výrobní prostory vinařského provozu a reprezentační prostory pro degustaci a prodej vína. Objekt má jedno nadzemní a jedno podzemní podlaží.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.