Diplomové práce

Nuselský pivovar

Ivana Nechajová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Zadaním mojej bakalárskej práce bola revitalizácia pivovaru v pražskej mestskej časti Nusle. Nuselský pivovar je kultúrnou pamiatkou a v súčasnosti je v zanedbanom stave a len s veľmi obmedzeným prístupom pre verejnosť. Preto sme sa aj s ostatnými projektami rozhodli, čo najviac celú časť verejnosti sprístupniť, z urbanistického hľadiska roztrieštený areál zjednotiť a tak vytvoriť miesto stretávania sa a odpočinku pre domácich obyvateľov a pre návštevníkov. Uprostred komplexu starého pivovaru som navrhla galériu s výstavnými priestormi, pre všetky druhy umeleckých diel. Okrem výstavných priestorov je budova vybavená menšou kaviarňou a učebňami slúžiacimi pre centrum voľného času. Projekt sa snaží zachovať historické konštrukcie stavby. Rozsiahlejšie búracie práce prebehnú iba v strednej časti budovy, čím v prízemí vnikne podlubie, zvýrazní sa celková otvorenosť prestavby a zároveň sa konštrukcia stane čitateľnejšou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.