Diplomové práce

Komunitní centrum, Bubeneč

Daniela Salvová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Kultúrne a vzdelávacie centrum Bubeneč sa nachádza na križovatke ciest Rooseveltova a U Zeměpisného ústavu v Prahe. Koncept budovy je založený na prepojení parku Ve struhách a ulicou Rooseveltova. Tvar budovy pozostáva z kombinácie troch hmôt. Východná hmota reprezentuje hlavný spoločenský sál orientovaný do parku. Prepojenie so západnou hmotou, kde sú umiestnené učebne, kaviareň a klubovne predstavuje presklené átrium, ktoré plynule pokračuje do poloverejnej terasy. Budova pozostáva z dvoch nadzemných podlaží a jedného podzemného.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.