Diplomové práce

Vinařství

Tereza Čechová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Vinařství je zasazeno do středu vinic na vrchu Leskoun poblíž Olbramovic u Moravského Krumlova. Objekt bude sloužit k výrobě vína a jeho prodeji. Stavba má tři nadzemní podlaží.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.