Diplomové práce

Vodácká základna, Kácov

Jiří Foller

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Navrhovaný objekt je Vodácká základna na břehu řeky Sázavy v Kácově. Objekt má tři nadzemní podlaží. Podzemní podlaží nemá. V prvním nadzemním podlaží se nachází restaurace se zázemím, a vodácká dílna. V druhém nadzemním podlaží jsou umístěny apartmány a společenský prostor pro návštěvníky penzionu který zasahuje do třetího nadzemního podlaží.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.