Diplomové práce

Polyfunkční dům, Strakonice, Velké náměstí

Esma Kahraman

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Navrhuji polyfunkční dům s komerčními prostory, kavárnou, zlatnictvím, velkoobchodem pro šperky, byty a garážemi v centru Strakonic. Snahou je propojit Velké náměstí s jižní ulici Kochana z Prachové a oživit ulici Kochana z Prachové.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.