Diplomové práce

RAŠELINNÉ LÁZNĚ

Josef Vild

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Prací se snažím znovuobjevit již téměř zapomenutý fenomén horských lázní na našem území. Nalézám dávnou slávu lázeňství Jizerských hor a navazuji na tuto tradici pohledem dnešním. Navrhuji lázně jako místo odpočinku, navrhuji lázně tiché. Navrhuji lázně rašelinné, jizerské.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.