Diplomové práce

LÁZNĚ

Martin Fornůsek

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Specifická příroda Brd je spolu s vybranými procedurami ideální prevencí psychických onemocnění současné společnosti. Architektura objektu je minimalistická a snaží se o maximální propojení interiéru s okolní přírodou. Velká pozornost je věnována využití materiálu z lokálních zdrojů a působení architektury na lidskou psychiku.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.