Diplomové práce

LÁZNĚ

Petr Vošmik

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Navrhuji lázně jako místo očisty těla i duše, jako místo odpočinku a relaxace, jako místo prolnutí s přírodou. Návrh není založen na nejmodernějších léčebných technologiích, ale na architektonické jednoduchosti a čistotě. Už sama kvalita prostředí může mít léčebné účinky. Stejné léčivé účinky může mít i propojení vnitřního prostředí s divokou a nedotčenou okolní přírodou, která je nedílnou součástí návrhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.