Diplomové práce

ROZVOJ NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ V KRČI

David Česal

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Nový urbanistický koncept lokality kolem Thomayerovy nemocnice v Praze 4 Krči. Práce obsahuje detailnější zpracování vybrané administrativní budovy a bytovému domu v této lokalitě a pracuje s předpokladem realizace zastávky Nemocnice Krč na plánované trase metra D.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.