Diplomové práce

DŘEVO /BAUGRUPPE/ BYDLENÍ

Lucie Pňačková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Navrhuji vícepodlažní dřevostavbu s polyfunkčním využitím v centru Prahy. Převažující funkce bydlení bude sloužit pro spolubydlení mladých lidí, které lze později transformovat na bydlení rodiny.Cílem je ověřit možnosti využití středně vysokých dřevostaveb v kontextu českých měst.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.