Závěrečné práce

FUNERÁLNÍ ARCHITEKTURA

Eliška Müllerová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

V diplomové práci je zpracováno téma Krematoria v Jablonci nad Nisou. Téma pohřebnictví navazuje na předchozí předdiplomový projekt. Smrt a rozloučení s mrtvými je v současné společnosti opomíjené téma. Ve své diplomové práci bych ráda tento trend porušila a věnovala se důstojnému místu rozloučení s mrtvými. Zpracovala jsem téma hřbitova, krematoria a smuteční síně v Jablonci nad Nisou, ve městě ze kterého pocházím.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.