Diplomové práce

Základní škola, Hanspaulka

Eva Eöllősová

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Základní škola na Hanspaulce je navržena pro 300 žáků. Součástí budovy jsou také školní jídelna, knihovna, tělocvična a venkovní sportovní hřiště, které budou sloužit jak žákům, tak obyvatelům čtvrti.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.