Diplomové práce

Bytový dům, Praha 5 - Košíře

Martin Kuncl

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Dotvoření obytného bloku "Špalíček" mezi ulicemi Vrchlického a Hlaváčkova. 5NP 1PP

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.