Vláda nedoporučuje českým občanům cesty do zahraničí a vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Podrobnosti zde

Diplomové práce

Dostavba bloku, Karlín

Kateřina Novotná

Architektura a urbanismus

Anotace

Bakalářská práce se zabývá dostavbou bloku v Karlíně, v podobě nového polyfunkčního domu. Dům má vedle převažující bytové funkce i funkci komerční a administrativní.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.